Hudba a šport: Teória a prax

Hudba a šport: Teória a prax

Po prvé, počas opakovaného cvičenia, ako je beh, odvádza hudba pozornosť od pocitu únavy. To je technika, ktorú veľa maratónskych bežcov a triatlonistov označuje ako disasociácia, tj zamerať sa na podnety nesúvisiace s úlohou, ako je okolie alebo vedenie z aritmetiky. Odpútanie pozornosti od únavy, či bolesti je veľmi účinnou pomocou pri ...
Zaujímavosti23.03.2018 16:06:50
  • Po prvé, počas opakovaného cvičenia, ako je beh, odvádza hudba pozornosť od pocitu únavy. To je technika, ktorú veľa maratónskych bežcov a triatlonistov označuje ako disasociácia, tj zamerať sa na podnety nesúvisiace s úlohou, ako je okolie alebo vedenie z aritmetiky. Odpútanie pozornosti od únavy, či bolesti je veľmi účinnou pomocou pri športovom výkone.
  • Po druhé, hudba mení úroveň vzrušenia a preto môže byť použitá ako forma stimulácie pred konkurenciou alebo ako sedatívum na upokojenie športovcov. 
  • Po tretie, hudba je prospešná v dôsledku podobností medzi rytmom a frekvenciou ľudského pohybu, synchronizácia hudby s výkonom konzistentne ukazuje na zvýšenú úroveň výkonu.
  • Po štvrté, v súvislosti s predchádzajúcim bodom, rytmické takty hudby ovplyvňujú fyzické schopnosti, a preto možno hudbou zvýšiť získavanie pohybových zručností a vytvoriť lepšie prostredie na učenie. Existujú dôkazy napríklad z gymnastiky, ako aj z plávania (Chen, 1985; Jernberg, 1981).

Výber "správnej" hudby

Hudba, ktorá má skutočne inšpirovať poslucháčov, musí mať silné rytmické vlastnosti, ktoré zodpovedajú vykonávanej činnosti, ale aj tempo, ktoré zodpovedá predpokladanej srdcovej frekvencii. Melódia a harmónia hudby by mala podporiť pozitívnu náladu poslucháčov a zvýšiť tak ich „elán“. Hudba by mala prameniť z poslucháčovho socio-kultúrneho prostredia a byť v súlade s jeho preferenciami. Pre takúto hudbu, ktorá má byť spojená s fyzickou aktivitou je tiež ideálne, pokiaľ sa športu týka buď samotným textom, alebo je spojená s inými médiami ako napríklad filmom. Klasickým príkladom môže byť "Eye of the Tiger" zo série Rocky.


Existujú tri ďalšie faktory pri výbere hudby:
a) druh hudby má mať tendenciu udržiavať športovcov „v činnosti“
b) hudba by nemala svojou hlasitosťou „prehlušiť“ okolie
c) ak je potrebná synchronizácia hudby s cvičením, musí byť tempo rovnaké s preferovaným pracovným tempom..

Hudba a plynulosť

Výskum z roku 1998 (Karageorghis & Terry, 1998) ukázal zaujímavú súvislosť medzi hudbou a dosiahnutím optimálneho výkonu počas aeróbneho cvičenia, či tanca. Bolo preukázané, že správny výber hudby k takejto pohybovej aktivite môže spôsobiť, že telo prejde na funkciu "auto-pilot" a vysoký výkon je udržiavaný s minimálnym vedomím úsilím. Niektorí tréneri poukazujú na tento stav ako na trance-alebo hypnotický stav. Človek takto môže v optimálnych podmienkach a pri správnom psychickom stave prežiť kompletný pôžitok a ponorenie sa do fyzickej aktivity.
Hudba môže mať značný vplyv na úroveň pôžitku počas cvičenia a výber "správnej" hudby môže byť kľúčovým faktorom pre dodržiavanie tréningového plánu.


Záver

Hudba je často nedocenený zdroj motivácie a inšpirácie pre šport a cvičenie. Je dôležité mať na pamäti, že hudobné preferencie sú naozaj veľmi osobné a to je ten dôvod, pre ktorý som sa treba vyhnúť akémukoľvek určovaniu hudby pre zo strany iných ľudí, či pre iných ľudí. Je to len na Vašom rozhodnutí.
Príjemné počúvanie!


Článok bol voľne preložený z originálu:
http://www.thesportjournal.org/article/music-sport-and-exercise-theory-and-practice 

Poradí vám Dávid
Poradí vám Dávid

Otázky k behu, výberu a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00