Došľap (vedenie chodidla)

Došľap (vedenie chodidla)

Pri výbere bežeckej obuvi je dôležité poznať vedenie chodidla/došľap. Toto rozdelenie je však platné len na cestnú bežeckú obuv, keďže pri nespevnenom povrchu ide o mäkký terén a práve v ňom sa stráca podpora/kontrola pronácia. Existujú tri základné skupiny bežcov : Pronátor (vnútorné vedenie chodidla), Supinátor (vonkajšie vedenie chodidla) a Neutrál (priame vedenie chodidla). Je dobré zdôrazniť, že sa nejedná o najlepší, alebo najhorší nášlap, jedná sa len fakt, ktorý treba pri výbere akceptovať a ozrejmiť ho predajcovi. V prípade, že svoj nášlap nepoznáte, je potrebné absolvovať diagnostiku nášlapu, ktorá u nás prebieha na bežeckom páse. Ak možnosť návštevy u nás na predajni nemáte, môžete si spraviť aspoň jednoduchý test cez našu aplikáciu.

 

Neutrálny došľap

Môžme ho nazvať aj správny, kedy je chodidlo od nášlapu, cez fázu státia až po odraz vedené v takzvanej ideálnej pozícii . Znamená to, že koleno je vedené pod priamym, 90 stupňovým uhlom.
Výhody – bežec nepotrebuje špeciálne podporné technológie (napr. dynamic duomax) a má voľnú ruku pri výbere bežeckej obuvi. Efektivita každého jedného bežeckého kroku je na tej najvyššej úrovni. Komplet zoznam neutrálnej cestnej bežeckej obuvi nájdete tu.

 

Pronácia 

Je častým bežeckým javom. Jedná sa o vedenie chodidla pod uhlom menším ako 90 stupňov.
Pre tieto prípady je odporúčané používať bežeckú obuv, ktorá obsahuje podporné technológie na vnútornej strane bežeckej obuvi. Konkrétne sa jedná o technológie pod úrovňou klenby, ktoré majú vlastnosť pomôcť a korigovať pronáciu a tým zefektívňovať kvalitu behu a zároveň eliminovať pripadné zranenia. Komplet zoznam pronačnej  cestnej bežeckej obuvi nájdete tu.


 

Supinácia 

Je to opačný stav k pronácii, vedenie po vonkajšej strane chodidla. Dráha kolena opisuje uhol väčší ako 90 stupňov. Vonkajšia časť obuvy je podporená o technológie, ktoré majú vlastnosť eliminovať supinačné vedenie chodidla a zefektívňovať každý jeden bežecký krok. Komplet zoznam supinačnej cestnej bežeckej obuvi nájdete tu.

Aj pronáciu, aj supináciu je možné kvalitnou bežeckou obuvou eliminovať, či už z hľadiska dosiahnutia lepších výkonov, alebo zabránenia prípadných zranení. Vo všetkých prípadoch je výber obuvi alfou a omegou. 
Treba mať na mysli, že beh má veľmi veľa pozitívnych účinkov, je nenahraditeľnou pohybovou aktivitou, no pri zlom výbere bežeckej obuvi, nám dokáže poriadne skomplikovať tréning, či potešenie z pohybu. Správna bežecká obuv má prinášať potešenie a radosť, a zároveň chrániť pred zranením.

Poradí vám Patrik
Poradí vám Patrik

Otázky k behu, výberu a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00