Kredity

Vernostný program pre našich stálych zákazníkov.

Ako to funguje? Ako prvé, musíte byť zaregistrovaný (teda mať aktívne konto) na bezeckepotreby.sk. Bez registrácie žiaľ nemôžete získavať kredity za váš nákup. Výšku kreditov za jednotlivé produkty nájdete pod nákupnou cenou produktu. Ak tam chýba info "Získaš XY kreditov" za daný produkt nie je možné získať žiadne kredity. Hodnota 1 kreditu je 0.05 Eur, to znamená že pri každom nákupe ušetríš 5% z ceny na ďalší nákup. 


Podmienky vernostného programu

1.1 Zákazník je povinný pred využitím Vernostného programu overiť, že má riadne vyplnenú registráciu na bezeckepotreby.sk, kde uviedol pravdivo svoje meno a priezvisko a/alebo obchodné meno, adresu a/alebo sídlo a kontaktný email. 

1.2 Vernostný program je služba, ktorá zákazníkom umožňuje získať kredity za nákup produktu. Hodnota kreditov je uvedená pod nákupnou cenou produktu ako "Získaš XY kreditov". Zákazník získa kredity tak, že nákupy tovar za ktorý sú uvedené kredity ako registrovaný zákazník.

1.3 Bezeckepotreby.sk pridelí zákazníkovi taký počet kreditov, ktorý je uvedený pod nákupnou cenou produktu a to do troch (3) dní od splnenia podmienok pre pridelenie kreditov, to však len v prípade, že zákazník:

  • si tento tovar zakúpi a riadne zaplatí
  • že od zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru neodstúpi.

1.4 Zákazník môže uplatniť svoje kredity v lehote dvanástich (12) mesiacov od ich pridelenia, a to vo forme získania zľavy na kúpu tovaru (tzn. netýka sa nákupu darčekových poukazov a pod.) na e-shope bezeckepotreby.sk, pričom jeden (1) kredit má hodnotu 0,05 €. 

1.5 Zákazník nemá nárok na výplatu hodnoty kreditov v peniazoch.

1.6 Bezeckepotreby.sk poskytujú aktuálny prehľad kreditov v rámci registrácii zákazníka na e-shope bezecekepotreby.sk v sekcii "Vernostný program". Prípadné reklamácie je zákazník povinný vykonať bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí akékoľvek nezrovnalosti, a predložiť príslušné dôkazné materiály.

1.7 V prípade, že bude existovať podozrenie na zneužitie kreditov, vyhradzuje si AIRE s.r.o. právo pozastaviť využívanie kreditov príslušnému zákazníkovi do tej doby, kým také podozrenie nebudú vyvrátené.

Poradí vám Patrik
Poradí vám Patrik

Otázky k behu, výberu a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00