Laktát

Laktát je soľ kyseliny mliečnej, ktorá vzniká anaeróbnym štiepením glukózy, resp. rozpadom glykogénu bez prístupu kyslíka. V ľudskom tele sa malé množstvo laktátu produkuje neustále, ale pri intenzívnej fyzickej záťaži sa jeho tvorba vo svaloch mimoriadne zvýši. 

 

Pri vysokointenzívnych bežeckých tréningoch telu nestačí kyslík ako dostatočný energetický zdroj a preto prejde do anaeróbneho režimu. Inak povedané, prekročí laktátový (anaeróbny) prah. Dochádza vtedy k anaeróbnej glykolýze, pričom vzniká kyselina mliečna a jej soli - laktát. Zvýšená hladina kyseliny mliečnej a laktátu spôsobuje narušenie rovnováhy pH vo svaloch a ich zakyslenie, čo má za následok znižovanie svalovej aktivity, svalovú bolesť, zhoršenú koordináciu alebo náhle vyčerpanie.

Laktátový prah (anaérobny prah)

Laktátový prah je intenzita cvičenia, pri ktorej sa začne v organizme tvoriť zvýšené množstvo laktátu. Inak povedané, je to maximálna intenzita, pri ktorej je ľudské telo schopné udržiavať rovnováhu medzi tvorbou a odstraňovaním laktátu v krvi. Po prekročení tohto prahu dochádza k náhlej únave, zníženej kordinácii či bolesti svalov. Vo všeobecnosti sa objaví približne pri 85 - 90 % maximálnej srdcovej frekvencie. Anaeróbnemu prahu spravidla zodpovedá koncentrácia laktátu v krvi na úrovni 4mmol/l. Laktátový prah sa dá trénovaním a zvyšovaním výkonnosti posúvať, výsledkom čoho je vyššia výdrž svalov pri intenzívnych tréningoch.

Poradí vám Patrik
Poradí vám Patrik

Otázky k behu, výberu a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00