Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu bezeckepotreby.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Predávajúci je:

AIRE, s.r.o.
Bučinová 362/39
974 05 Malachov

IČO: 45 288 151
DIČ: 2022924992
IČO DPH: SK2022924992

Spoločnosť zapísaná do Obch.registra Okr.súdu B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 27077/S

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69
fax č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.bezeckepotreby.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.
Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. 
V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje
výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.
Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade
nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.
Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborominternetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

2. Dodacie podmienky

PREDÁVAJÚCI sa zaväzuje:
• dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
• dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

KUPUJÚCI sa zaväzuje:
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
• zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 250 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 12 až 24 hodín. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade platí dodacia doba uvedená pri kontrétnom produkte, prípadne Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.
 

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou UPS alebo Slovenskou poštou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. 
Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (bezhotovostným prevodom alebo platobnou bránou TrustPay).

Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je podľa nasledujúcej tabuľky:
 

 

 

cena dopravy pri nákupe do 69.99€ (platné pre kuriéra UPS), 

doprava cez slovenskú poštu do 99.99€

cena dopravy pri nákupe nad 70 € (platné pre kuriéra UPS),

doprava cez slovenskú poštu nad 99.99€


rýchlosť dodania

Kuriér UPS

3,50 €

0,00 €

1 prac.deň

Slovenská pošta

3,90 €

0,00 €

1-4 prac.dni

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH a platia pre Slovenskú republiku.

Doručenie kuriérom má viacero výhod:

  • doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)
  • doručenie vždy priamo do Vašich rúk - domov alebo do práce
  • v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 102/2014 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Nakoľko sa Vám však snažíme maximálne výjsť v ústrety, dobu vrátenia tovaru sme predĺžili až na 28 dní. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti AIRE, s.r.o., Cesta na štadión 7, 97401, Banská Bystrica. Tovar zasielajte prosím v originálnom balení, kompletný, s visačkami a nepoškodený. 
Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:
• tovar v originálnom balení, nepoškodený
• originál faktúru

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame Vám zaslaný tovar poistiť. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ rieši Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní ( IČO,DIČ alebo IČ DPH) takýto zákazník sa považuje za podnikateľa v zmysle §2 odst.2 zákona 513/1991 obchodného zákonníka právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu (formulár na odstúpenie od zmluvy).

V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO), riadia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. 
Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ost.2 Obchodného zákonníka. Záručny servis kupujúci vybavuje u predávajúceho (AIRE, s.r.o.).

9. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri bezeckepotreby.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje: 
V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru,
telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu bezeckepotreby.sk. V prípade, že ste registrovaný na bezeckepotreby.sk a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať , môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Login - "Vaše udaje". 
Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach bezeckepotreby.sk na dobu neurčitú.

O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na bezeckepotreby.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese info@bezeckepotreby.sk. Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povoľte JavaScript . 
O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu bezeckepotreby.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú:

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetí;
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
  • Slovenská obchodná inšpekcia.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný napr. s vybavením reklamácie, alebo ak si myslí, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy alebo práva súvisiace s takouto zmluvou. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže kupujúci (spotrebiteľ) predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov je zverejnený na stránkach www.mhsr.sk.
Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.
Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov, ako aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu nájdete na stránke www.soi.sk

Poradí vám Patrik
Poradí vám Patrik

Otázky k behu, výberu a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00